مخازن عمودی یا تانکر های ایستاده مناسب جهت نصب در ارتفاع ، نگهداری و دپوی انواع مایعات از جمله محصولات شیمیایی ، بهداشتی و مشتقات نفتی و همچنین انواع مخازن سه جداره عمودی مخصوص آب شرب با مجوز اداره کل بهداشت و محیط زیست می باشند . جهت مشاهده لیست ابعاد مخازن عمودی پلی اتیلن به جدول ذیل مراجعه نمایید .

 

جهت کسب مشاوره رایگان و ثبت سفارش با واحد فروش تماس بگیرید.

۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱

 

مخازن عمودی

ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن۲۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن۳۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن۷۵۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن۱۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن۱۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن۲۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن۳۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۱ مخزن۴۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن۶۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۴ مخزن۸۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۲۰۰ ۲۱۵ ۲۰۰
۱۵ مخزن۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۶ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
۱۷ مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵
 ۱۸  مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
 ۱۷۵  ۲۹۰  ارتفاع قیف ۸۰
 ۱۹  مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
 ۱۵۵  ۲۳۰  ارتفاع قیف ۶۸
 ۲۰  مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
 ۱۴۵  ۱۹۶  ارتفاع قیف ۶۰
 ۲۱  مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
 ۱۰۹  ۱۶۷  ارتفاع قیف ۴۱

مخازن تک جداره

ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن ۲۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن ۳۰۰لیتری عمودی تک جداره ۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن ۵۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن ۷۵۰لیتری عمودی تک جداره ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن ۱۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن ۱۵۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن ۲۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن ۳۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۱ مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن  ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن ۶۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۴ مخزن ۷۰۰۰لیتری عمودی تک جداره
۱۵ مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۶ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
۱۷ مخزن ۲۰۰۰۰  لیتری عمودی تک جداره ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵