تانکر 10000 لیتری افقی سه جداره ضد جلبک مخصوص نگهداری آب شرب