مخزن قیفی 2000 هزار لیتری تانکر و منبع سوخت ، اسید ، آب